Muizen vangen


22 november 2010
 

Afgelopen september is er door de Zoogdiervereniging een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van kleine zoogdieren in Nutter in Twente. Er werd gevangen met inloopvallen van het type 'Longworth' in houtwallen en bossen in het Twentse coulissenlandschap. In een van de houtwallen werd 4 keer een waterspitsmuis gevangen. Het gaat waarschijnlijk om 1 individu. Dit is de zesde keer in 3 jaar dat het gebied wordt bevangen maar de eerste keer dat de waterspitsmuis werd aangetroffen.

De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is de grootste spitsmuis van Nederland en wordt normaal gesproken geassocieerd met natte gebieden. Het optimale biotoop wordt vaak omschreven als schoon, voedselarm stromend water met ruig begroeide oevers. Het is een soort die voornamelijk leeft in en om watergangen, het vangt prooien als slakken en wormen op het land en vangt in het water aquatische ongewervelde diertjes en visjes.Drie van de vier vangsten van de waterspitsmuis
 

Het landschap in Nutter is glooiend en de hoger gelegen gebieden bestaan uit zandgronden met in de lager gelegen gebieden beekdalen. De plek waar de waterspitsmuisvangsten plaats vonden ligt hoog en er is geen open water binnen een omtrek van 350 meter (voor een spitsmuis is dit een grote afstand om te overbruggen). Kortom een erg a-typische plek waar normaliter geen vangsten van waterspitsmuizen kunnen worden verwacht.Omgeving Nutter

Tijdens het onderzoek werden ook rosse woelmuis, veldmuis, bosmuis, bosspitsmuis en veldspitsmuis gevangen. Bijzonder hierbij was de vangst van een veldspitsmuis met kleurvariatie in de vacht.

Veldspitsmuis met kleurvariatie
 

Foto's: Sil Westra
 

Publicatiedatum: 22 november 2010