Mannen met een territorium zo groot als een voetbalveld

De territoria van vrouwelijke mollen zijn circa 0,2 ha groot en die van mannetjes 0,3 ha. In het paarseizoen vergroten mannelijke mollen hun territorium echter tot een voetbalveld.

17 juni 2010

Een territorium is een leefgebied van een dier waaruit soortgenoten veelal worden geweerd. Ook de mol duldt geen soortgenoten binnen zijn territorium dat bestaat uit horizontale en verticale pijpen (mollengangen), een burcht en diverse voorraadkamers. In de voortplantingsperiode gelden echter andere regels. De paringstijd, rond februari-maart, is de enige periode dat je twee volwassen mollen in elkaars nabijheid kan aantreffen. Vrouwtjes dulden gedurende slechts twee maanden hun eigen jongen binnen hun, daarna moeten ze weg. 

 

 

Instantie FIFA (algem.) FIFA (internat.) UEFA (CL-groepswedstrijden) KNVB (algem.) MOLLENPAAR
Breedte 45 - 75 m 64 - 75 m 68 m 64 - 69 m  < 150-250 m Lengte 90 - 120 m 100 - 110 m 105 m 100 - 105 m < 150-250 m Oppervlakte 0,4-0,9 ha 0,6-0,8 ha 0,7 ha 0,6-0,7 ha 0,5-0,7 ha


 
Tabel 1: Overzicht breedte en lengte van voetbalvelden en gemiddelde lengte van een mollengangstelsel en oppervlakte van een mollenterritorium.
 

De oppervlakte van een mollenterritorium wordt mede bepaald door de voedseldichtheid in de bodem. In geval van een zeer humusrijke bodem met veel regenwormen kan de mol zelfs volstaan met een territorium van slechts 400 m², ofwel kleiner dan het strafschoppengebied.

 

Molshopen op het voetbalveld?
Een voetbalveld met een goed wortelgestel zorgt voor een kwalitatief veld met een mooie visuele uitstraling. Biologische activiteit in de bodem is belangrijk voor zowel de bodemstructuur als de beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor het gras. Een hoge dichtheid aan regenwormen is feitelijk dus goed voor de grasmat in een stadion. Een hogere bodemvochtheid is daarbij van belang. Echter de voetballers mogen niet te makkelijk uitglijden over het natte gras. Daarom worden voetbalvelden veelal goed gedraineerd en voorzien van een zandige onderlaag. In een zandige bodem zitten echter weinig regenwormen en ook storten gegraven gangen makkelijk in maar de grasmat van een voetbalveld is vaak voorzien van een dunne zandlaag. Daarom gebeurt het soms dat competitieduels wegens mollenoverlast afgelast worden, want uitglijden over nat gras levert minder blessures op dan wegzakken in een mollengang.
 

Foto's: www.mollen.org
 

Publicatiedatum: 17 juni 2010