Late egeljongen in de achteruin


22 november 2010
 

Egels krijgen doorgaans in het voorjaar of zomer hun jongen. Als de jongen vroeg overlijden volgt soms een tweede worp en dat kan tot in september plaatsvinden. Zo ook in een achtertuin in Arnhem.

De egelfamilie met vier jongen verblijft in een speciaal voor egels gemaakt huisje, waarin ze allerlei nestmateriaal hebben gesleept. De kleine stadstuin is egelvriendelijk ingericht met houtstapeltjes en veel groen zodat er veel verstopplekjes en voedsel voorhanden is.

De jongen die zo laat in het jaar geboren worden lopen het gevaar met een te klein lichaamsgewicht (minder dan 700 gram) in winterslaap te gaan. Als ze te weinig vet hebben opgeslagen lopen ze de kans de winterslaap niet te overleven. De jongen die in het najaar worden geboren hebben echter een speciale aanpassing; ze vetten sneller op dan jongen die in het voorjaar of zomer worden geboren.

Om de familie een handje te helpen worden ze bijgevoerd met meelwormen en kittenbrokjes. Daar wordt dankbaar van gegeten en de dieren raken vertrouwt met de bewoners van het huis. Zo blijkt uit dit filmpje.

Om egels in uw tuin te krijgen kunt u verschillende maatregelen nemen:

  • Maak de tuin toegankelijk door bijvoorbeeld een opening van ca 12 x 10 cm in een eventuele schutting te maken. Katten kunnen daar niet doorheen maar egels wel.
  • Of laat bijvoobeeld de onderste plank weg. Richt een aantal rommelhoekjes in waar u bladafval laat liggen en stapel wat hout/takken, hier kunnen egels een nest onder maken en kan het voedsel van de egels tot ontwikkeling komen.
  • Egels zijn kampioen in het eten van (naakt)slakken. Als in een tuin slakkenkorrels worden gebruikt, krijgen de egels het ook binnen en gaan er aan dood.
  • Voer egels nooit melk! Ze lusten het graag, maar krijgen er diarree van en gaan er aan dood.
  • Kijk hier voor meer egelvriendelijke tuintips.

Het gaat niet goed met de egel in Nederland. Er worden volgens onderzoek van de Zoogdiervereniging jaarlijks ongeveer 135.000 egels doodgereden. Ze kunnen uw hulp dus goed gebruiken.

 
Filmbeelden: Vilmar Dijkstra

Foto's: Elene Rietveld / Gezine Knape / Thildi Klootwijk

Publicatiedatum: 22 november 2010