Jonge grijze zeehonden in hun element

20 januari 2010

Tussen Sinterklaas en Driekoningen zijn in ons land weer volop jonge grijze zeehonden geboren. In tegenstelling tot de gewone zeehond hebben jonge grijze zeehonden een dikke witte vacht bij hun geboorte. Nadeel hiervan is dat ze niet direct kunnen zwemmen en dus hoog en droog geboren moeten worden. Voordeel is dat ze zeer goed tegen koude omstandigheden kunnen.

De grijze zeehond kwam tijdens de vorige IJstijd in ons land voor en is later, vermoedelijk onder invloed van bejaging door de mens, weer verdwenen uit ons land. Hun witte pelsvacht bij geboorte is nog een aanpassing aan hun vroegere leven. Jonge grijze zeehonden werden, zoals nu nog het geval is bij pels- en baardrobben, op ijsschotsen geboren.

Vanaf 1980 komen grijze zeehonden weer in ons land voor en sindsdien is hun aantal toegenomen tot ruim 2.100. Nog steeds worden ze met een dikke witte pelsvacht geboren. In de zomer zou die vacht veel te warm zijn, maar gewend aan koude omstandigheden worden ze geboren in de winter. Nu we weer een koude en sneeuwrijke winter hebben is dit voor veel dieren een probleem maar niet voor de jonge grijze zeehonden. Dankzij hun dikke vacht en de vette moedermelk kunnen ze uitstekend overleven. Dat het goed gaat met ze blijkt wel uit de enorme groei van hun populatie in Nederland.


 

In december zijn voor het tweede jaar op rij grijze zeehonden geboren op Griend. In de kerstvakantie ontdekten vrijwilligers van Natuurmonumenten tijdens een telling de jonge zeehonden. Net als vorig jaar gaat het om zes jongen. In totaal zijn vijftien grijze zeehonden op Griend aangetroffen, jongen en ouden tezamen.

De jonge zeehonden blijven de eerste twee weken op het land en worden door de moeder gezoogd. Tijdens de zoogtijd eten de vrouwtjes niet; ze blijven in de buurt van hun jong.

Onbewoond eiland
Het onbewoonde eiland is een van weinige plekken in het waddengebied met voldoende rust voor de zeehonden om hun jongen te voeden. Tot voor kort was het eiland omgeven door ondiepe wadplaten, waardoor het eiland moeilijk bereikbaar was voor zeehonden. De laatste jaren ontstaat er een ondiepe geul naar het eiland waardoor de zeehonden tijdens hoogwater naar Griend kunnen zwemmen. De rust op het onbewoonde eiland maakt het tot een ideale plek voor de jonge zeehonden. Met het beschikbaar komen van Griend als voortplantingsplek zal de grijze zeehondenpopulatie in Nederland de komende jaren verder blijven stijgen.


Foto: jonge grijze zeehond, Richard Witte van den Bosch
 

Publicatiedatum: 20 januari 2010