Gezocht: Flevolandse bevers

30 januari 2010

Op 15 januari is het project Zoogdieratlas.nl officieel van start gegaan in Flevoland. Doel van dit project, is het in kaart brengen van alle wilde zoogdieren in Flevoland, van muis tot edelhert. De verspreidingskaarten zullen ook op internet geraadpleegd kunnen worden. Het startschot ging gepaard met een oproep aan inwoners van Flevoland om zoogdierwaar-nemingen door te geven. Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor de bever.Sinds de ontsnapping van enkele exemplaren uit Natuurpark Lelystad heeft dit prachtige dier zich succesvol gevestigd in de polder. Naar schatting leven er nu ongeveer negentig. Zijn aanwezigheid blijft niet onopgemerkt. Op diverse plaatsen is het markante knaagwerk te zien. Door bevers aangeknaagde bomen zijn te herkennen aan spits toelopende punten, met tandafdrukken daarin, op ongeveer 1 meter hoogte. Deze worden met name aangetroffen in de buurt van oevers.Mocht u beverknaagwerk aantreffen, dan wordt het zeer op prijs gesteld als u deze waarneming doorgeeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.zoogdieratlas.nl. U kunt uw waarneming eventueel ook mailen aan Ria Heemskerk, coördinator van het Atlasproject Flevoland (heemskerk@landschapsbeheer.net).

Waarnemingen van andere zoogdieren mogen natuurlijk ook worden gemeld. Op www.zoogdieratlas.nl kan iedereen zien waar welke zoogdieren al zijn waargenomen en waar nog 'witte vlekken' zijn. Door eigen veldwaarnemingen door te geven kan de verspreiding online gemakkelijk worden aangevuld en ontstaat een steeds nauwkeuriger beeld van het voorkomen van diverse zoogdiersoorten in de polder.

Zoogdieratlas.nl is een landelijk initiatief van de Zoogdiervereniging. In Flevoland wordt het project gedragen door Provincie Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap.
 

Foto's: bevervraat aan wilg - Vilmar Dijkstra / bever - Rollin Verlinde
 

Publicatiedatum: 02 februari 2010