Gevonden vos op Texel

16 februari 2010

Afgelopen vrijdag (12 februari) werd midden op het eiland Texel een moer van naar schatting nog geen jaar oud, dood gevonden. De vos bleek vol te zitten met hagelkorrels. Het dier is van zeer korte afstand doodgeschoten, vermoedelijk nadat hij eerst gevangen is. De vos blijkt dus niet te zijn doodgereden, zoals eerst werd gedacht. Het is niet aannemelijk dat een Texelse jager op deze manier een vos zou schieten en hem vervolgens als ‘verkeersslachtoffer’ langs de weg zou achterlaten. De kans is dus groot dat het (wederom) gaat om een misplaatste grap, vermoedelijk vanwege de geruchten over een vos op Texel die al een jaar aanhouden..

Eind juni 2009 werd op Vlieland de eerste vos gesignaleerd. Inmiddels zijn hier reeds negen vossen gedood maar vermoedelijk zijn nog niet alle vossen weggevangen. Dit geeft wel aan hoe lastig dit is. Zoals we rond de kerstdagen al vermelden werd vermoed dat ook op Texel één of meerdere vossen aanwezig waren. De dode vos leek het harde bewijs te zin.

In het verleden zijn diverse malen op de Waddeneilanden doodgereden vossen neergelegd als grap en om te doen voorkomen dat hier vossen aanwezig zijn. Door de vele aanwijzingen van het afgelopen leek het dit keer niet om een grap te gaan, maar nadat dierenarts David Tijssen het dier onderzocht had, lijkt de werkelijkheid anders. Uit de röntgenfoto’s bleek namelijk dat het dier doorzeefd was met minstens veertig kogeltjes en dus van zeer nabij moet zijn doodgeschoten. De vos moet dus eerst gevangen zijn en daarna geschoten. Niet waarschijnlijk voor de Texelse situatie.

Geschiedenis

In januari 2009 zagen twee landmeters op de overgang van het duin naar de polder (ten noorden van De Koog) een dier dat volgens hen op een vos leek. Het duurde maar liefst tot oktober 2009 eer dat wederom een vos werd geclaimd. De familie Kramer uit Breda zagen tijdens hun herfstvakantie op Texel aan de rand van het Dennebos een vos lopen met een prooi in de bek. Doordat de aanwezigheid van de vos nog steeds niet waarschijnlijk leek, werd hier erg terughoudend op gereageerd omdat ‘hard bewijs’ ontbrak.

In de tussenliggende periode had selfmade ecoloog Kees Verschoor al diverse sporen gevonden die mogelijk van vossen afkomstig waren. Zo werden afgelopen jaar een paar holen gevonden en uitwerpselen die de restanten van muizen en vogels bevatten. De keutels werden gevonden bij de Mokbaai, Paal 9 en Paal 12. In de duinen bij Paal 9 werden ook negen dode konijnen gevonden waar de kop van was afgebeten.

Verstopt?

De vos lijkt zich dus a een jaar op het eiland te verbergen, iets wat niet onmogelijk is, maar anderzijds ook niet heel waarschijnlijk. Op Vlieland bijvoorbeeld kwamen de harde bewijzen kort na de eerste geruchten. Aangezien de doodgevonden vos jonger was dan een jaar kon het bovendien niet dezelfde vos zijn als van de landmeters. En meerdere vossen die zich weten te verstoppen is nog onaannemelijker.

Van nature komen vossen niet voor op onze Waddeneilanden en vanwege hun schadelijke invloed op met name grond broedende vogels (niet alleen meeuwen maar ook lepelaars, eidereenden en misschien wel het laatste paartje velduilen) is het zeer onwenselijk dat de vos door menselijk toedoen zich op Texel kan vestigen. Gezien het feit dat in 2009 een record aantal van 397 paartjes lepelaar tot broeden kwamen en er geen vossenpredatie van lepelaars gesignaleerd werden, bestaat nog steeds geen zekerheid over het al dan niet voorkomen van één of meerdere vossen op Texel.
 

 

Tekst en foto (archief): Richard Witte van den Bosch

Publicatiedatum: 17 februari 2010