Franse eikelmuis reist naar Nederland (FOTO'S)

 1 maart 2010

Keuteltjes op de bekleding. Dat was voor de importeur van een mooie oude auto uit Frankrijk het eerste teken van verstekelingen. Na het verwijderen van de hemelbekleding van zijn auto vond de importeur twee diep slapende eikelmuizen. Eikelmuizen behoren tot de slaapmuizen, muizen die winterslaap houden.

De Franse eikelmuizen zijn in eerste instantie opgevangen door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. De dieren mogen tot de lente slapen in een dierenopvangcentrum. Daarna worden ze teruggebracht naar de vindplek in Frankrijk.

Uitzetten om de bedreigde Nederlandse populatie te versterken is geen optie. Dat is verbonden aan zware eisen vanuit de wet. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de dieren genetisch heel erg verschillen van de Nederlandse. Bovendien brengt uitzetten een (morele) verplichting met zich mee het lot van de uitgezette dieren te volgen, wat niet bepaald eenvoudig is.

Het is niet voor het eerst dat buitenlandse eikelmuizen meeliften naar Nederland. Zo werden in de jaren 1970 eikelmuizen aangetroffen in Wageningen, Winterswijk en Nijverdal. Bij het laatste geval kwamen twee dieren uit een uit Frankrijk geïmporteerde Citroën DS rollen. In later jaren kregen we meldingen van dieren die uit een caravan of uit de auto kwamen gelopen. Het loopt met deze meelifters vaak niet zo goed af: dieren werden ernstig verzwakt aangetroffen, of waren gewond geraakt omdat ze onder de motorkap zaten.

Ook in Nederland komen eikelmuizen voor. De verspreiding beperkte zich altijd al tot Zuid Limburg. In de jaren 1950-1960 kwam de eikelmuis nog in vrijwel heel Zuid Limburg. Na een sterke teruggang, onder andere veroorzaakt door het verdwijnen van hoogstamboomgaarden, graften, houtwallen, rommelschuurtjes en holle bomen, komen ze nu nog maar in een enkel boscomplex voor en staan ze op het punt in Nederland uit te sterven.

De soort staat dan ook als ‘Ernstig Bedreigd’ op de Rode lijst voor Bedreigde Zoogdieren. De Provincie Limburg, de Zoogdiervereniging, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en Staatsbosbeheer werken gezamenlijk aan beschermingsmaatregelen om de soort voor Nederland te behouden.

Foto’s van de slapende (en wakkere, onderaan) eikelmuizen, door Leojan Velthoven


 

Publicatiedatum: 01 maart 2010