Exotisch hert op de foto gezet, de Muntjak in Nederland.


19 september 2010
 

De Zoogdiervereniging, andere soortenorganisaties en www.waarneming.nl willen een goed beeld krijgen van de verspreiding van exotische dieren en planten in Nederland. Dat gebeurt op initiatief van het Team Invasieve Exoten (TIE). Een zo'n exoot is de muntjak (Muntiacus reevesi). Komt dit dier wijd verspreid voor in Nederland?

Muntjak

Er komen in Europa diverse hertensoorten uit andere werelddelen voor, zoals het sikahert en het Chinees waterhert. In Nederland was er in de jaren 90 veel te doen over het (mogelijke) voorkomen van de Muntjak in Nederland. De Muntjak is een Aziatische hertensoort die vanuit China o.a. in Engeland werd ingevoerd op landgoederen, ontsnapte, en nu in vrijwel heel Engeland voorkomt. De dieren eten vooral blad, aangevuld met bessen, vruchten, eikels, kastanjes en boomschors. In Engeland is de Muntjak de meest talrijke hertachtige. Het dier wordt daar in het algemeen gezien als ongewenste exoot, omdat het de ree verdringt naar opener terreinen, waar deze vervolgens schade aan de landbouw aanrichten. Ook zou het dier daar door het grazen in dichte vegetaties schade toebrengen aan vlinders en broedvogels.

In Nederland worden de hertjes sporadisch gehouden in hertenparken en dierentuinen. Een uitgebreide beschrijving van de soort vindt u in een eerder natuurbericht van www.natuurbericht.nl of in het Nederlands Soortregister.

Waarnemingen
In Nederland worden muntjaks zelden gemeld; in 1997-1998 werden dieren gemeld op de Veluwe, maar bewijzen in de vorm van foto’s of geschoten dieren ontbreken. Uit het Voornes Duin is tastbaarder bewijs aanwezig. Daar werd in 1999 een exemplaar geschoten (archief Gerrit Jan Spek). Maar hoe is de situatie op dit moment? Komt de Muntjak nog wel voor in Nederland? En planten ze zich ook voort? Recente waarnemingen zijn in elk geval zeldzaam: zo werden in 2003 door een waarnemer bij Holten twee volwassen dieren van zeer dichtbij gezien, en begin dit jaar werden er Muntjaks gemeld in Noord-Brabant.

Foto!
Afgelopen zomer werd de muntjak met zekerheid gezien in Noord-Brabant. Kees van Limpt maakte deze foto van een muntjak op het landgoed De Utrecht in Noord-Brabant en meldde het dier op de waarnemingenwebsite waarneming.nl [http://waarneming.nl/waarneming/view/48899390]. De Muntjak blijkt al enkele jaren op het landgoed De Utrecht voor te komen en met enige regelmaat te worden gespot. Voor zover bekend is dit de eerste foto van een muntjak in het wild in Nederland.Waarnemingen welkom
Het is onduidelijk of er echt zo weinig Muntjaks in het wild in Nederland voorkomen. Worden ze wel gezien, maar niet doorgegeven? Of heeft u misschien nog een (oude) foto in de kast liggen? Alle waarnemingen, foto’s of meldingen zijn van harte welkom op www.telmee.nl, www.waarneming.nl of door te geven per e-mail op: waarneming@zoogdier.nl. Ook andere uitheemse zoogdieren kunt u op bovenstaande wijze doorgeven. Een goede omschrijving van uw waarneming, of liever nog, een foto, is daarbij zeer welkom.
 

Foto: Muntjak, Kees van Limpt

Publicatiedatum: 19 oktober 2010