Bevertunnel maakt einde aan blackspot

9 maart 2010

Incidenteel worden in Nederland bevers aangereden (zelden meer dan twee), maar in de gemeente Maasgouw was een locatie waar vorig jaar in korte tijd (23 maart 2008, 19 april 2009 en 5 mei 2009, 26 juni) meerdere bevers zijn verongelukt. Dat was voor de Zoogdiervereniging reden om aan de bel te trekken (zie ook : www.zoogdiervereniging.nl/node/713). De Zoogdiervereniging vroeg om maatregelen en is blij dat die nu ook genomen worden. De gemeente Maasgouw opent nu een bevertunnel.

Op 12 maart 2010 wordt de bevertunnel bij natuurgebied Leerkeven in Panheel officieel geopend (de bevertunnel ligt onder de Pater jac. Schreursweg tussen Panheel en Grathem). De bevertunnel is aangelegd om te voorkomen dat er bevers doodgereden worden bij het oversteken naar een andere waterplas. Kinderen van groep 6 van basisschool De Sleije hebben een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt beverlied ingestudeerd. Dit zal als onderdeel van een ludieke sketch ten gehore worden gebracht waarna de kinderen de tunnel, samen met wethouder A. Huyskens zullen openen.

 
Kinderen speelden een toneelstuk en zongen een 'beverlied' . Tezamen met de wethouder werd een opgezette
bever symbolisch door de nieuwe tunnel getrokken.


Bevers zijn echte waterdieren. Zij verplaatsen zich bijna alleen via water. Het gebied Leerkeven is hierop een uitzondering. Steeds opnieuw bleken de dieren de Pater Jac Schreursweg en Thornerweg over te steken. In de afgelopen jaren zijn in totaal 11 bevers dood gereden. Om hier een einde aan te maken is speciaal voor de bevers een bevertunnel onder de Pater Jac Schreursweg aangelegd. De eerste van Nederland. De tunnel is zo ingericht dat ook andere bedreigde diersoorten zoals bunzingen en in de toekomst ook otters, er gebruik van kunnen maken. Om te voorkomen dat de bevers die door de tunnel trekken, worden doodgereden als ze vervolgens de Thornerweg tussen Panheel en Thorn oversteken, worden hier rasters geplaatst. Het is de bedoeling dat op termijn ook hier een tunnel wordt aangelegd. Daarmee wordt bereikt dat de dieren van Leerkeven contact houden met de rest van de Limburgse beverpopulatie.De aanleg van de tunnel is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van provincie Limburg (Platteland in uitvoering), Rijkswaterstaat, Ark Natuurontwikkeling en de gemeente Maasgouw.


Foto's aanleg bevertunnel: gemeente Maasgouw

 

 

Publicatiedatum: 09 maart 2010