Ambassadeurssoorten


2 november 2010
 

Samen met een aantal zusterorganisaties en het adviesbureau Novioconsult werkt de Zoogdiervereniging aan het project ‘Ambassadeurssoorten’.

Het doel is om Nederlandse gemeenten te stimuleren een ambassadeurssoort voor biodiversiteit te kiezen. Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier om bij een groot publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Veel gemeenten hebben hier al positieve ervaringen mee.

Ambassadeurssoorten voor biodiversiteit zijn soorten die als boegbeeld kunnen fungeren voor biodiversiteit en het belang daarvan. Een ambassadeurssoort is vooral een communicatieconcept: een ambassadeur vertegenwoordigt iets en staat daarom voor iets groters. Een gekozen soort die kenmerkend is voor een gemeente kan worden gebruikt om aandacht te vragen voor biodiversiteit in een bredere context.

De Zoogdiervereniging kan gemeenten ondersteunen bij het kiezen van een ambassadeurssoort. Daartoe beschikt zij over uitgebreide kennis van ecologie en verspreiding van alle inheemse zoogdieren. Wanneer een zoogdier als ambassadeurssoort is gekozen, kan de Zoogdiervereniging gemeenten ondersteunen met pr en communicatie, onderzoek, het opstellen van beschermingsplannen en tal van andere middelen om het gekozen zoogdier het voertuig te maken voor biodiversiteit van de gemeente.

  
Wordt de ambassadeur in uw gemeente een bever, otter, boommarter, egel of .....?

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.ambassadeurssoorten.nl. Er kan ook contact worden opgenomen met het secretariaat van de Zoogdiervereniging per mail via secretariaat@zoogdiervereniging.nl of telefonisch via 024-7410500.
 

Foto's: bever - Willy de Koning, otter - Otte Zijlstra, boommarters - Bram Achterberg, egel - Edwin Kats.

Publicatiedatum: 02 november 2010