Zeldzame noordse woelmuizen aangetroffen

29 december 2009

Het Hollands-Utrechts veenweidegebied, waarbinnen het Polderreservaat Kockengen ligt, is één van de vijf regio’s in Nederland waar de noordse woelmuis, een zogenaamde prioritaire habitatrichtlijnsoort, nog aangetroffen word. De andere regio’s zijn Friesland, Texel, Laag Holland en het Deltagebied.


De noordse woelmuis is in regio veenweidegebied Holland-Utrecht tegenwoordig alleen nog maar bekend uit enkele sterk van elkaar geïsoleerd gelegen moerasgebieden, die in omvang en vegetatie sterk van elkaar verschillen. Sinds de jaren zestig is de soort grotendeels verdwenen uit de vele kleine rietlandjes en schrale graslanden langs de veenriviertjes.

De laatste waarneming uit het Botshol dateert van 1978, uit Polder de Gagel van 1998 en uit Kamerikse Nessen van 2003. Noordse woelmuizen zijn recent alleen nog aangetroffen in de Oostelijke Vechtplassen, de Westbroekse Zodden, de Nieuwkoopse Plassen, de Kagerplassen, de Westeinderplassen, de Vlaardingse Vlietlanden en nu dus ook Polderreservaat Kockengen.

Het Polderreservaat Kockengen is een klein natuurgebied aan de noordrand van het dorp. Het gebied herbergt een variatie aan landschapstypen: riet, hakhoutbosjes, graslanden met zeldzame plantensoorten en open water. De verschillende natuurtypen vormen een weergave van het oude landschap van het Hollands– trechtse veenweidegebied. Het reservaat is eigendom van de gemeente Breukelen. De gemeente beheert het gebied samen met de Werkgroep Polderreservaat en de Natuurgroep Kockengen.
Polderresevaat Kockengen ligt Midden tussen de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen en de Oostelijke Vechtplassen. Met name voor het voortbestaan van de noordse woelmuis in laatstgenoemde gebied is het van belang dat af en toe noordse woelmuizen van elders het gebied weten te bereiken. Gezien de huidige inrichting van het landschap, met onder andere een voor de noordse woelmuis onneembare barriére (de A2) lijkt dit niet waarschijnlijk.

  

Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in opdracht van Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Het beheerplan zal mede gericht zijn op de instandhouding van deze populatie woelmuizen. Hierbij werkt DLG nauw samen met de Natuurgroep Kockengen.

De Natuurgroep Kockengen is opgericht in april 1974. Sinds die tijd zetten vrijwilligers van de Natuurgroep zich, met woorden en daden, in voor natuur en landschap in en rond Kockengen. Met zijn activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen daar actief bij te betrekken. Met de vondst van de noordse woelmuis hebben ze de hoofdprijs gekregen voor hun inspanningen.
 

Foto’s: natuurgebied Kockengen en foto noordse woelmuis, Richard Witte van den Bosch


 

Publicatiedatum: 24 december 2009