Opsporingstechnieken voor wolven, wisenten en muizen

26 november 2009

Hoe weten we of de Duitse wolven al onze kant opkomen? Wat zijn de gevolgen van het uitzetten van wisenten in Zuid-Kennemerland? En hoe krijg je juist de muizensoorten in beeld die het Hantavirus kunnen verspreiden? Voor het antwoord moet u op zaterdag 28 november in Antwerpen in het provinciehuis zijn. Daar organiseren de Zoogdiervereniging (uit Nederland) en de Zoogdierenwerkgroep van het Vlaamse Natuurpunt gezamenlijk een symposium over trends en technieken voor het volgen van zoogdieren.

Het volgen van diverse soorten zoogdieren is van groot belang om veranderingen in populaties waar te nemen. Op deze manier kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium worden ontdekt of een soort vooruit of juist achteruit gaat. Zo kunnen tijdig maatregelen genomen worden. Monitoring wordt ook gebruikt om te achterhalen of maatregelen het gewenste effect hebben. Wat voor effecten heeft bijvoorbeeld de introductie van wisenten in Zuid-Kennemerland op de vegetatie? En hoe verloopt de interactie met bezoekers van het gebied? En hoe ontwikkelt de populatie wolven zich in Duitsland?

Steeds vaker worden moderne opsporingstechnieken gebruikt bij dit soort onderzoek. Tijdens het symposium spreekt een aantal deskundigen over de diverse technieken en de toepassing bij de verschillende soorten zoogdieren. Camera’s, zenders, GPS, DNA-onderzoek, lab-testen maar ook ouderwetse methoden zoals het bestuderen van muizen via het uitpluizen van braakballen van uilen, passeren de revue.

Sprekers en onderwerpen
* Markus Bathen (D) Wolvenmonitoring in Duitsland
* Clotilde Lambinet (B) Carnivoren in Wallonië
* Simon Poulton (UK) Multi-species monitoring
* Sophie Brasseur (NL) Monitoring van zeezoogdieren
* Michael Pocock (UK) Haarvallen bij het monitoren (spitsmuizen)
* Thomas Scheppers (B) Monitoring d.m.v. niet-invasieve genetica
* Leo Linnartz (NL) Wisenten in Zuid-Kennemerland
* Valerie Deffontaine (B) Rosse woelmuis & Hantavirus
* Johan Thissen (NL) Veldmuiscycli en braakballen
* Thierry Onkelinx (B) Het ontwerpen van meetnetten

Archieffoto van volle zaal bij Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging

Het symposium vindt plaats met steun van de Provincie Antwerpen. Het volledige programma is te vinden door de volgende link te volgen: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/index.php?id=59&activiteit=80

Coordinatie voor wat betreft aanmeldingen is in handen van Goedele Verbeylen van de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt (goedele.verbeylen@natuurpunt.be).
 

Publicatiedatum: 26 november 2009