Meer leden E-team nodig! (AUDIO)

24 februari 2009

Na een eerdere oproep van de Zoogdiervereniging hebben zich al tientallen forenzen gemeld om op hun vaste route mee te gaan tellen. Om zoveel mogelijk bruikbare gegevens te verzamelen zijn met name op een aantal specifieke trajecten nog mensen nodig die de dode egels registreren. Hoe zit dat?

Een vergelijkbaar onderzoek heeft eind jaren negentig plaats gevonden. Door in ieder geval ook dezelfde wegen (20 routes) nog eens te monitoren, ontstaat een goed beeld van het aantal verkeersslachtoffers onder de egels in 2009 en of dit gestegen of gedaald is. Dat geeft rekening houdend met andere factoren, ook een indicatie van de afname van de populatie egels in Nederland.

Een overzicht van de trajecten met een kaartje is te vinden op www.jaarvandeegel.nl (klik op E-team). Het gaat zowel om grotere als kleinere wegen. Wie interesse heeft, kan zich melden door voor 1 maart een e-mail te sturen naar: jaarvandeegel@vzz.nl. Ook buiten de aangegeven trajecten kunnen mensen trouwens meedoen. Deze wegen leveren ook nuttige informatie op voor onze onderzoekers. Het onderzoek loopt van 1 maart 2009 tot 1 maart 2010.

De Zoogdiervereniging maakt zich zorgen over de egel en heeft 2009 tot Jaar van de Egel uitgeroepen. In een grootschalig onderzoek waaraan alle Nederlanders mee kunnen doen, wil de vereniging te weten komen hoe het precies met dit bijzondere zoogdier gaat en of de egel op de Rode lijst van bedreigde zoogdieren moet komen. De campagne is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

UPDATE: Radio Drenthe interviewde campagneleider Eric van Kaathoven (op 24 februari). U kunt het gesprek naluisteren op radio Drenthe. En ook Radio Gelderland had onze woordvoerder in de uitzending (op 27 februari). Deze uitzending kunt u naluisteren op Radio Gelderland. Radio M Utrecht zond uit op zondag 1 maart en Radio Flevoland op 2 maart. Daar voerde Dennis Wansink het woord. Dan was er nog Omroep Zeeland en RTV Oost (9 maart).

 


 

Publicatiedatum: 24 februari 2009