'Groene Jonker' favoriet bij de dwergmuis

2 december 2009

In opdracht van Natuurmonumenten heeft de Zoogdiervereniging een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van kleine zoogdiersoorten in de Groene Jonker.

Na een voorbereidingstijd van een aantal dagen zijn er op 20 en 21 november honderd vallen, live traps, in het gebied geplaatst. De muizen werden hierin levend gevangen. Twee keer per dag werd het aantal muizen en de soort vastgesteld. Daarna werden de diertjes weer vrijgelaten.

Tijdens de twee dagen werd er in het totaal 152 keer een muis gevangen. Naast 45 veldmuizen en kleine aantallen bosspitsmuizen en bosmuizen werd er 103 keer een dwergmuis gevangen.

Dwergmuizen houden van ruige natuurterreinen, die steeds zeldzamer worden in Nederland. Daarom zijn dwergmuizen één van de doelsoorten van het natuurnetwerk de Ecologische hoofdstructuur (EHS). In zo’n netwerk kunnen planten en dieren beter overleven.
 Nieuwe natuur Groene Jonker succesvol
De Groene Jonker is in 2007 aangelegd als deel van de EHS. Dit waterrijke natuurgebied, beheerd door Natuurmonumenten, ligt ten noorden van Nieuwkoop en de Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland.

Het grote aantal dwergmuizen in de Groene Jonker geeft aan hoe succesvol de nieuwe natuur er is. Deze soort reageert blijkbaar heel snel op de aanleg van nieuw leefgebied, als ambassadeur van andere soorten. Natuurmonumenten voert momenteel ook campagne voor de EHS.

Kleine muis
Dwergmuizen zijn de kleinste knaagdieren van Europa. Ze wegen 4 tot 12 gram en kunnen hierdoor goed in grassen en in riethalmen klimmen. Bij het klimmen gebruiken de diertjes niet alleen hun poten, maar ook hun staart.

De dwergmuis vlecht op verschillende plaatsen nestjes in de gras- of rietvegetatie, waar ze slapen of jongen grootbrengen. Bij een bezoek aan de Groene Jonker kunt u langs het wandelpad misschien wel een nestje vinden van de dwergmuis. Raak ze alstublieft niet aan, er kunnen nog jongen in zitten.
 

Tekst: Natuurmonumenten en Zoogdiervereniging
Foto's : Rob Koelman
 

Publicatiedatum: 10 december 2009