‘Dassen varen wel bij tunnels’

15 januari 2009

Ondanks toenemend verkeer is de kans voor een das om verkeersslachtoffer te worden gelijk gebleven. Dat concluderen onderzoekers Hans Vink, Rob van Apeldoorn en Hans Bekker uit een langlopend onderzoek naar de dassenpopulatie in Hollandsche Rading. Dit onderzoek over ontsnipperingsmaatregelen is nu gepubliceerd in het nieuwste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Vanaf 1984 zijn gegevens verzameld over aantallen dassen (Meles meles) en burchten in Hollandsche Rading en omgeving. De gegevens tot 2006 laten zien dat de populatie eerst langzaam en vanaf midden jaren negentig exponentieel groeide. Daarbij koloniseerde de das nieuwe terreinen.

In dezelfde periode zijn vele ontsnipperende maatregelen bij wegen getroffen, waaronder een groot aantal tunnels en rasters. Deze maatregelen lijken een positieve bijdrage te leveren aan de groei van de populatie. Want de kans dat individuele dassen slachtoffer worden van het verkeer bleef min of meer constant gedurende de waarnemingsperiode. Dit ondanks het toegenomen autoverkeer op de snelwegen en provinciale wegen die het gebied omgeven en doorkruisen.

Volgens de onderzoekers betekent dit dat bij lage dichtheden en een langzame populatiegroei ontsnipperingsmaatregelen de gemiddelde leeftijd van dieren verhogen waarbij ze indirect de overlevingskans van de populatie positief beïnvloeden. Daarnaast
kunnen ze de (lokale) sterfte van dassen verlagen gedurende bewegingen binnen hun leefgebied en als deze zich verspreiden (de zogenaamde dispersie).

Foto: Jasja Dekker 

Het volledige artikel (engelstalig) is  hier te downloaden.

Publicatiedatum: 15 januari 2009