Black spot beverslachtoffers verkeer

1 juli 2009

In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni is het jongste slachtoffer onder de bevers gevallen. Het betreft een vrouwtje dat actieve melkklieren had en dus jongen achterlaat. Op deze plek in Limburg zijn eerder al vijf bevers verongelukt in de voorgaande jaren.

Incidenteel worden in Nederland bevers aangereden (zelden meer dan twee), maar in de gemeente Maasgouw ligt een locatie waar het afgelopen jaar (23 maart 2008, 19 april 2009 en 5 mei 2009) eerder al drie bevers zijn verongelukt. Het gaat om het Leerkeven. De dieren steken hier over om vanuit het Leerkeven in de Boschmolenplas of de Maas te komen en omgekeerd. Bij het Leerkeven zijn inmiddels minimaal negen bevers verongelukt. Daarmee vormt het Leerkeven een negatieve uitzondering op de regel.

 

 

Het probleem is op te lossen door maatregelen als een duiker (faunabuis) onder de weg in combinatie met het aanbrengen van kleinwildraster aan weerszijden van de weg. Ook snelheidsremmende maatregelen kunnen een oplossing zijn. Vanuit het lopende beverproject is er voor dergelijke ontsnipperingsmaatregelen een budget beschikbaar onder voorwaarde dat het voor eind 2009 gerealiseerd wordt.

De afgelopen jaren is door meer dan tien partners samengewerkt aan de terugkeer van de bever in Limburg. Een en ander heeft geleid tot een populatie van zo’n 100 dieren verspreid over de provincie. De Maasplassen en beekdalen binnen in Maasgouw vormen daarbij een van de kerngebieden voor deze soort. Op de meeste plaatsen gaat de aanwezigheid van bevers goed samen met de moderne menselijke samenleving. Ze zijn vrijwel ongevoelig voor de meeste vormen van recreatief medegebruik van gebieden. Bevers zijn populair en kunnen rekenen op steeds meer interesse van bewoners en bezoekers.

Foto: Rollin Verlinde, www.vilada.photo.net


 

Publicatiedatum: 01 juli 2009