Bedrijfsterrein en kantoortuin als egelbiotoop

8 december 2009

Er verdwijnen steeds meer voor egels geschikte biotopen. Dat zijn de kleinschalige cultuurlandschappen die we vroeger veel hadden maar die door de schaalvergroting in de landbouw steeds zeldzamer zijn geworden. Maar ook de nog groene dorpen en steden met veel tuinen en parken vormen een goed biotoop.

Helaas zijn veel van die tuinen en parken niet echt egelvriendelijk. Van belang is namelijk wel dat tuinen niet hermetisch afgesloten worden door schuttingen, dat er heggen zijn en ondergroei voor beschutting, een overwinteringsplaats, een vijvertje zonder steile randen (zodat de egels er weer uit kunnen) en natuurlijk dat niet alles van steen en beton is.

Foto: Jose Dekter, zie ook www.jaarvandeegel.nl

Door het groen in steden en dorpen egelvriendelijk te maken, wordt het voor de egel geschikte biotoop weer vergroot. Naast particulieren kunnen ook bedrijven, instellingen en overheden een steentje bijdragen door hun terreinen egelvriendelijk in te richten en te beheren. Om bedrijven, overheden en instellingen op weg te helpen, heeft de Zoogdiervereniging een speciale folder gemaakt: ‘Egels op uw terrein’. Deze folder bevat onder andere een handige checklist.

Checklist egelvriendelijk groen

* Egels houden van beschutting. Ze vermijden open terrein. Structuurrijke borders langs grasvelden met planten en struiken van verschillende hoogtes bieden de beschutting

* Heggen en hagen zorgen eveneens voor beschutting. Door deze aan te laten sluiten op groenstroken of bosjes buiten uw terrein kunnen egels van het ene naar het andere stuk groen.

* In een strooisellaag leven veel insecten, waar egels dol op zijn. Laat daarvoor in het najaar het bladafval liggen. Ook een grasveld of composthoop zorgt voor de aanwezigheid van voedsel (wormen, slakken en insecten).

* Biedt mogelijkheid voor de egel om een nest te maken. Laat een grote, luchtige hoop organisch tuinafval liggen zoals takken en bladeren of een hoop houtblokken in een rustig hoekje van de tuin. Een egelhuisje kan ook.

* Moeten de hopen later toch verwijderd worden, controleer dan voor het opruimen of verbranden of er geen egel onder woont.

* Controleer ook bij groot onderhoud in de winter of er geen egels hun winternest onder een struik, bladafval, takkenhoop of in een greppel hebben. Zeker als met zwaar materieel gewerkt wordt.

* Laat een opening van minimaal 15 bij 15 cm vrij onder hekken en schuttingen zodat egels uw terrein op en af kunnen.

* Gebruik alleen natuurlijke of milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Gebruik geen muizengif, slakkengif, insecticiden of pesticiden. Egels eten zelf van het gif of eten de slakken die het gif hebben gegeten en gaan er aan dood.

* Een waterpartij met schuin aflopende oever zodat egels erin en eruit kunnen komen. Een schaal met vers water om uit te drinken is ook goed.

* Zorg bij gebruik van gaas of netten dat de egels er niet in verstrikt kunnen raken. Maak egelpoortjes in het gaas waar de egels makkelijk doorheen kunnen (minimaal 15 bij 15 cm) en laat een net niet op de grond hangen, hang het hoger dan 15 cm.

* Geen rondslingerend afval (jampotten en (prikkel)draad. Egels zijn nieuwsgierig en steken graag hun snuit ergens in, ze kunnen erin verstrikt raken.

* Laat putten en keldergaten niet open staan of dek ze af met gaas.

* Verwerk deze tips in het onderhoudsplan van uw bedrijventerrein of kantoortuin, zodat ook de uitvoerders hiervan weten.

De folder is voor berdrijven, instellingen en overheden op te vragen bij de Zoogdiervereniging. Stuur een mail naar jaarvandeegel@zoogdiervereniging.nl. U kunt de folder ook als PDF downloaden door HIER te klikken.  
 

Publicatiedatum: 08 december 2009