Wezel, hermelijn en bunzing hebben eigen werkgroep

15 September, 2008

De drie kleinere neefjes van de boom- en steenmarter staan centraal bij de Werkgroep Kleine Marterachtigen van Zoogdiervereniging VZZ.
Wezel
Voor wie wel eens een wezel, hermelijn of bunzing heeft zien scharrelen en meer wil weten over deze fascinerende dieren is er nu de Werkgroep Kleine Marterachtigen. Deze houdt zich bezig met deze drie kleine marterachtigen.

Er is op dit moment weinig bekend hoe het gaat met deze soorten in Nederland. Daarom wil de werkgroep kleine marterachtigen meer informatie verzamelen over de verspreiding van deze dieren. Daarnaast zal er in de toekomst onderzoek gebeuren naar hun terreingebruik, dieet, et cetera.

De werkgroep is een contactgroep voor mensen die als hobby onderzoek doen of willen doen naar wezels, hermelijnen of bunzingen en graag hun ervaring willen delen met anderen.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar: werkgroep-kleine-marterachtigen@vzz.nl.

 

Bron: Tim Hofmeester, Werkgroep Kleine Marterachtigen

Afbeelding: Wezel, Rollin Verlinde. (Hierop is de disclaimer van toepassing)

 

Publicatiedatum: 18 oktober 2008