Unieke beelden jonge boommarters

Afbeelding verwijderd.


20 April, 2008

Na de geboorte blijft de moeder boommarter de eerste nacht bij haar jongen om ze warm te houden. Daarna gaat ze iedere nacht op jacht naar muizen en vogels, maar komt regelmatig even terug om de jongen op te warmen en te zogen.

Jonge boommarters worden bijna altijd in holle bomen geboren, maar er zijn ook gevallen bekend van geboortes in eekhoornnesten, roofvogelnesten, grote vogelkasten en zelfs in gebouwen in of bij het bos. In sommige jaren worden de eerste jongen al rond 20 maart geboren maar dit jaar zijn ze wat later. Gemiddeld bevat een nest drie jongen.

De jongen zijn bij de geboorte grijs behaard en de ogen en oren zijn nog dicht. Na drie weken komt langzaamaan de bruine vacht door met de lichte bef. Na vier weken openen de oren zich en na vijf weken gaan de ogen open. Vanaf dat moment gaan ze steeds meer vast voedsel eten. Gaat de moeder aanvankelijk pas op jacht als het echt donker is, door de toenemende voedselbehoefte van de jongen gaat ze vaak al rond een uur of vier in de middag op jacht.

Als de jongen zeven weken oud zijn, worden ze steeds actiever en klimmen rond in het inwendige van de holle boom. De moeder gaat dan op zoek naar een ruimere woning waar de jongen zich goed kunnen ontwikkelen en verhuist het gezin regelmatig binnen haar territorium. Dat kan zijn naar een boom met betere klimmogelijkheden (grotere holte, ruwere bast), maar ook naar holen in de grond, roofvogelnesten en takkenhopen. In de nazomer verlaat de moeder haar jongen en trekken deze nog enige tijd samen door het territorium van het vrouwtje. Uiteindelijk moeten ze ieder voor zich een eigen territorium zoeken.
Boommarters zijn door het afnemen van het oppervlak bos en de toename van het verkeer steeds zeldzamer geworden. Geschat wordt dat er momenteel in Nederland ongeveer driehonderd tot vierhonderd volwassen dieren leven. Ze zijn te vinden in bossen en bosrijke halfopen landschappen zoals de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei, Flevoland en Drents-Fries Woudengebied. Maar ook in het duingebied ten westen van Amsterdam en in de bosrijke moerasgebieden in de kop van Overijssel en Friesland. Daarnaast zijn er gebieden waarvan niet zeker is of de boommarter er nog voorkomt: Achterhoek, Twente, Salland.

 

Afbeelding: Jonge boommarter, Bram Achterberg (Hierop is de disclaimer van toepassing)

 

Bekijk hieronder het filmpje van jonge boommarters in hun hol. De beelden zijn op verschillende momenten op verschillende plekken gemaakt door Chris Achterberg, Bram Achterberg en Vilmar Dijkstra; Zoogdiervereniging VZZ.

 

Bekijk meer zoogdierfilmpjes op ZoogdierTV!

Publicatiedatum: 07 augustus 2008