Meer dan 1000 hazen gemeld!

1000 hazen geteld

7 Maart, 2007

Uit de opmerkingen kwam wel regelmatig naar voren dat men meer moeite had om hazen te vinden dan in het verleden. De oorzaak van de achteruitgang ligt in een combinatie van zaken, waaronder ziektes en het intensieve en grootschalige gebruik van het landschap.

Op het kaartje is de verspreiding van de waarnemingen te zien. Dan valt op dat de haas veel in midden Nederland, het polderland en het rivierengebied is gezien en toch wat minder in Noord-Brabant en Limburg. Opvallend is het geheel ontbreken van waarnemingen in Flevoland. Is dit reëel of komt het door de waarnemingsintensiteit?

Ondanks dat het de rest van 2007 de beurt aan andere soorten is om Soort van de Maand te zijn, kunnen er nog steeds hazen worden doorgegeven via www.telmee.nl

Publicatiedatum: 07 augustus 2008