Laatste kans!

19 december 2008

Het jaar van de bunzing loopt op zijn einde. Intussen zijn er al meer dan 854 bunzingen gemeld via telmee.nl en waarneming.nl, maar meldingen zijn nog altijd welkom!

De winter is voor veel dieren een zware tijd. Zo ook voor de bunzing. Opgevet dankzij fruit, kikkers en padden, komen de meeste dieren de winter wel door. Maar ze moeten, tegen hun zin in, steeds vaker dichtbij boerderijen en menselijke bebouwing op zoek naar muizen, ratten en groenafval. Ook eten ze in de winter vaker aas. Dat maakt wel dat de kans om dit schuwe dier tegen te komen juist nu relatief groot is.

Afbeelding verwijderd.

Het Jaar van de Bunzing wil de Zoogdiervereniging VZZ gebruiken om beter inzicht te krijgen in de achteruitgang van de bunzing en de factoren die daarbij een rol spelen. We willen zeker weten dat de achteruitgang echt is en niet gebaseerd op het feit dat mensen de dieren wel zien, maar dit niet doorgeven. Daarnaast wordt via enquêtes en interviews uitgezocht welke biotoopvoorkeuren bunzingen hebben. Die kennis is nodig om adviezen te geven over beheersmaatregelen ten gunste van de bunzing.

We hebben dus veel waarnemingen nodig. Help ons daarbij en geef ook in de kerstvakantie elke waarneming van een bunzing, wezel of hermelijn aan ons door via www.telmee.nl. Waarnemingen van afgelopen voorjaar, zomer en herfst mogen natuurlijk ook nog.

Foto: Rollin Verlinde, www.vildaphoto.net

Publicatiedatum: 19 december 2008