Jaar van de bunzing levert honderden meldingen op

15 September, 2008

Het jaar van de bunzing is al weer bijna negen maanden onderweg. Met name wat betreft het verzamelen van waarnemingen loopt het naar wens: via www.telmee.nl en www.waarneming.nl kwamen tot nu toe 520 waarnemingen van bunzingen binnen. Daarbij valt vooral een flinke piek in het aantal gevonden verkeersslachtoffers in april op.

Jaar van de Bunzing

 

Naast het verzamelen van losse waarnemingen wordt achterhaald hoe het met de bunzing staat door het enquêteren van “veld-professionals”: muskusrattenvangers en beheerders van natuurterreinen. De enquêtes stromen binnen en worden de komende tijd verwerkt. Wat nu al opvalt is dat veel respondenten de indruk hebben dat de bunzing achteruitgegaan is en dat het merendeel van hen vindt dat de bunzing en andere kleine marterachtigen een nuttige rol in de natuur vervullen.

Waarnemingen van de bunzing, levend of gevonden als verkeersslachtoffer kunt u doorgeven op www.telmee.nl. In het geval van verkeersslachtoffers graag ook het type weg (snelweg, provinciale weg of lokale weg) en wegnummer doorgeven, in het opmerkingenveld.

Zie voor een beschrijving van de bunzing en de verschillen met andere marterachtigen:

Nieuws 7 Mei, 2008: Tientallen bunzingen gezien

 

Afbeelding: Jaar van de bunzing logo, Eelke Dekker. (Hierop is de disclaimer van toepassing)

Publicatiedatum: 18 oktober 2008