Het gaat goed met de otter in Nederland

15 Juli, 2008

Zoogdier


De herintroductie van de otter in Nederland is een succesverhaal aan het worden. Afgelopen winter waren er al meer dan 35 otters. Dit blijkt uit een publicatie van de onderzoekers van Alterra in het nieuwe nummer van het populair wetenschappelijke tijdschrift Zoogdier van de Zoogdiervereniging VZZ en de Vlaamse zusterorganisatie Natuurpunt.

De otters van het in 1989 gestarte project voor herintroductie in de Kop van Overijssel zijn onderzocht door deskundigen van Alterra met zenders en DNA analyses van uitwerpselen. Zowel de in het wild gevangen otters als die uit gevangenschap doen het in het algemeen goed. Een enkel exemplaar dat te tam bleek te zijn, nagelaten. De otters hebben jongen en verspreiden zich over het gebied. De populatie bestaat nu al uit minimaal 35 otters. De onderzoekers spreken van een ‘uiterst succesvolle herintroductie’ maar maken zich zorgen over het groeiend probleem van sterfte door verkeer.

Naast de comeback van de otter, leest u in het nieuwe nummer van Zoogdier over hoe de oprukkende everzwijnen (wilde zwijnen) Vlaanderen bezig houden. Zoogdier stelt de vraag of carnivore exoten zoals stinkdieren, wasberen en wasbeerhonden Vlaanderen gaan overspoelen. In een vlammend betoog stelt Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de bestrijding van muskusratten aan de kaak: ‘Er is nog nooit een dijk bezweken door muskusratten.’ We volgen een bijzondere bultrug voor de kust van Den Helder en zien deze terug in Ierland. En we stellen ons de vraag hoe het gaat met de konijnen in Nederland na de epidemieën in de negentiger jaren. Zijn de konijnen de klap te boven gekomen?

Het volledige artikel over de comeback van de Otter is HIER als PDF te downloaden!

 

Afbeelding: De nieuwe zoogdier is uit! (Hierop is de disclaimer van toepassing)

 

Publicatiedatum: 16 juli 2008