Hazen houden niet van regen

19 februari, 2007

Hazen blijken slecht tegen regen te kunnen, zo concluderen onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Wageningen op basis van onderzoek op Schiermonnikoog. Temperatuur bleek minder van invloed te zijn dan vochtigheid.

Ecologen van de leerstoelgroep Resource Ecology (Wageningen Universiteit) en van Rijksuniversiteit Groningen hebben tussen 1995 en 2003 de hazen in het oostelijk deel van Schiermonnikoog geteld. Het aantal hazen in het zeshonderd hectare grote gebied varieerde tussen de 320 en 596. De sterke wisseling in aantallen wordt volgens de onderzoekers mede veroorzaakt door het weer.Vooral regenval heeft een negatieve invloed op de hazenstand. Dat geldt zowel voor een hoge gemiddelde regenval per jaar als ook voor korte periodes met heftige regenval. Ook het waterpeil is van invloed: overstromingen bij een waterpeil van twee meter NAP zorgen voor een lagere hazenpopulatie. De temperatuur had geen aantoonbaar effect op het aantal hazen op Schiermonnikoog. De resultaten van dit onderzoek zijn in het decembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra gepubliceerd.

In februari is de haas de 'Soort van de maand'. De haas is één van de 12 soorten die gedurende 2007 in het kader van project "Soort van de maand' in de schijnwerpers worden gezet. Natuurliefhebbers wordt gevraagd om waarnemingen van planten en dieren door te geven aan organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor bescherming en onderzoek. Om een indruk te krijgen van plaatsen waar de haas voorkomt, wil de Zoogdiervereniging VZZ graag weten waar de haas deze maand is gezien. Heeft u er een gezien, geef deze dan door via www.telmee.nl.

Hoewel afgelopen weken al meer dan 400 hazen zijn gemeld, lijken de aantallen van deze soort in het algemeen achteruit te gaan. De oorzaak ligt in een combinatie van factoren, waaronder ziektes en voedselaanbod. Uit genoemd onderzoek blijkt nu dat ook het weer van invloed is op de hazenstand.
Meer informatie of interview:


Wageningen Universiteit
Sip van Wieren:
Telefoon: 0317 - 483434.
Email: sip.vanwieren@wur.nl

Publicatiedatum: 07 augustus 2008