Eén op de zes Europese zoogdieren met uitsterven bedreigd!

 

Afbeelding verwijderd.


18 Februari 2008

Spaanse lynx en monninksrob behoren tot de zeldzaamste zoogdieren van Europa. Als niet snel maatregelen genomen worden, dan zullen zij op korte termijn uitsterven.

In opdracht van de Europese Commissie heeft de World Conservation Union (IUCN) uitgezocht hoe het de zoogdieren in Europa vergaat. Het IUCN heeft hiervoor dezelfde criteria gebruikt die ze ook gebruikt om op wereldschaal Rode Lijsten op te stellen. De conclusie is alarmerend. Iets meer dan een kwart (27%) gaat in aantal achteruit en van een derde (33%) is de populatietrend onbekend. Van slechts 8% van de Europese soorten is het zeker dat de populaties toenemen.

Meest bedreigd zijn de Spaanse lynx en de monninksrob. Ongeveer 150 dieren telt de populatie Spaanse lynxen nog maar. Daarmee is dit de meest zeldzame katachtige in de wereld. Van de monninksrob zwemmen waarschijnlijk nog maar 350 tot 450 dieren in de Middellandse zee rond. Andere soorten die op de rand van uitsterven staan zijn de poolvos en de Europese nerts. In totaal is 15% (1 op de 6) van de Europese zoogdiersoorten met uitsterven bedreigd. De zeezoogdieren staan er het slechts voor; hiervan is 22% met uitsterven bedreigd.

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang zijn habitatvernietiging door ontbossing en het droogleggen van wetlands. Milieuvervuiling en te sterke bejaging komen op de tweede en derde plaats. Bij de zeezoogdieren zijn watervervuiling en bijvangsten (dieren die in netten van vissers verstrikt raken) de belangrijkste oorzaken. Ook botsingen met scheepvaartverkeer worden als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van zeezoogdieren genoemd.

De Europese regeringen hebben enkele jaren geleden afgesproken dat de achteruitgang in biodiversiteit in Europa in 2010 tot stilstand gebracht moet zijn. De Habitatrichtlijn en het netwerk van Natura 2000-gebieden zijn instrumenten die daar bij moeten helpen. Het is duidelijk dat met het toepassen van die richtlijn en het veiligstellen van Natura 2000 gebieden vaart gemaakt moet worden, anders is er van de zoogdierdiversiteit niet veel meer over.

 

Bron: World Conservation Union (IUCN)

Foto: Pardellynx, Rollin Verlinde (Hierop is de disclaimer van toepassing)

 

Publicatiedatum: 08 augustus 2008