Brochure steenmarters in en om het huis

24 Januari, 2007

Afbeelding verwijderd.

Steenmarters zijn prachtige en betrekkelijk zeldzame kleine roofdieren die in de nabijheid van mensen leven, soms in dezelfde woningen. Sommige mensen vinden het heel bijzonder en boeiend dit dier in huis te hebben. Andere mensen ervaren geluids- of stankoverlast. In dit laatste geval kan men zich melden bij uw gemeente. Gemeenten zijn sinds 2002 verantwoordelijk voor dit soort meldingen en hebben een een meldpunt waar u vleermuizen en steenmarters in of bij u huis kunt melden. Meldingen zonder overlast kunt u echter niet kwijt bij de gemeente. Zo'n melding kunt u kwijt bij de Zoogdiervereniging VZZ.

De gemeente regelt bij overlast een bezoek om vast te stellen of het echt om een steenmarter gaat en om de plaatselijke situatie te zien. Daarna wordt aan u een advies gegeven over hoe om te gaan met de steenmarter(s) in uw huis.

Kennen is waarderen. Om mensen kennis te laten maken met de steenmarter en te informeren over zijn leefwijze hebben Landschapsbeheer Gelderland en de Zoogdiervereniging VZZeen brochure uitgebracht. In de folder wordt eveneens beschreven hoe om te gaan met steenmarters in de directe woonomgeving. Door deze kennis zal de aanwezigheid van een steenmarter in huis minder gauw hinder als gevolg hebben.

Auteurs: Dhr. A. Kaper (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en dhr. G. Müskens (Alterra)

 

Download of bestel de Brochure "Steenmarters in en om het huis" hieronder:

 

Daarnaast is er een flyer te downloaden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

In de flyer staan tips over steenmartes in huizen en auto's.

 

Publicatiedatum: 07 augustus 2008