Brochure Hazelmuis en terreinbeheer is uit

17 Januari, 2008

De hazelmuis is in Nederland en Vlaanderen een ernstig bedreigde diersoort. Zijn leefgebied beperkt zich tot het grensgebied van Nederland, België en Duitsland en is de laatste decennia kleiner geworden. Naar schatting bestaat de totale populatie nog uit enige honderden individuen die geconcentreerd voorkomen in een aantal bosgebieden.

De hazelmuis leeft in het najaar met name langs bosranden en is voor voedsel afhankelijk van vruchten en noten die talrijk in structuur- en soortenrijke struwelen voorradig zijn. In deze randen vindt ook de voortplanting plaats in zelfgebouwde nesten die lijken op een vogelnest. Eén van de redenen van de achteruitgang is het vaak ontbreken van enig beheer van bosranden, waardoor geen geschikte mantel- en zoomvegetatie aanwezig is. Ook komt het voor dat op verkeerde tijdstippen wordt gemaaid en geklepeld, waardoor nesten vernietigd zijn.

In samenwerking met enkele terreinbeheerders en gemeentes hebben de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), de Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt en de Zoogdiervereniging VZZ een brochure gemaakt:

De hazelmuis, overleven op de grens.

Brochure hazelmuis en terreinbeheer

De brochure gaat in op:

- de biologie van de soort
- oorzaken achteruitgang
- wettelijke verplichtingen
- adviezen voor hazelmuisvriendelijk beheer
- financieringsbronnen om het beheer uit te kunnen voeren
- adressen waar actuele informatie over hazelmuizen verkregen kan worden

De brochure is tegen verzendkosten op te vragen bij de Zoogdiervereniging VZZ: Email: winkel@vzz.nl
De brochure kan ook hier als PDF te downloaden: Brochure Hazelmuis en terreinbeheer: Leven op de grens

Meer informatie is te vinden op de Hazelmuis startpagina

 

 

Publicatiedatum: 07 augustus 2008