Maurice La Haye

Brede inhoudelijke kennis over landzoogdieren en ervaring met projecten met roofdieren (das, kleine marters, otter, wolf), knaagdieren (noordse woelmuis, hazelmuis, eikelmuis). Daarnaast geïnteresseerd in grofwild, grofwildbeheer en Afrikaanse Varkenspest (AVP).

Coördinator voor de Wet op de Dierproeven en verantwoordelijk voor machtigingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.