Kijk op Exoten 45

Kijk op Exoten, nummer 45, juni 2024

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

De wasbeer en soortspecifieke meldpunten
Vincent Elders (Zoogdiervereniging)

Sinds het begin van de 20e eeuw is de wasbeer (Procyon lotor) vanuit Noord-Amerika geïntroduceerd in Europa. De wasbeer wordt sinds 1960 ook in Nederland waargenomen, met een duidelijk zwaartepunt in Limburg. Net als andere exotische zoogdieren is ook de wasbeer in de eerste fase van verschijnen moeilijk te monitoren door de lage dichtheden en de voornamelijk nachtelijke leefwijze. Sinds 2019 probeert de zoogdiervereniging (met Provincie Limburg en de NDFF) beter zicht te krijgen op de Nederlandse populatie door middel van het wasberenmeldpunt. Ondertussen is de waarde van het meldpunt goed te merken, omdat het veel meer waarnemingen oplevert dan het NEM Meetprogramma Exoten en websites als telmee. nl en waarneming.nl.