Kijk op Exoten 44

Kijk op Exoten, nummer 44, april 2024

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

Nederlandse Tiger Kings, de serval-hype
Vincent Elders (Zoogdiervereniging)

Sinds 2020 meldt Stichting AAP een exponentiele groei van opvangverzoeken voor servals uit Nederland. Voor 2020 waren dit er enkele per jaar, maar dit liep op tot meer dan 60 in 2022. Een direct causaal verband valt niet aan te tonen, maar het is wel heel opvallend dat net in maart 2020 de serie Tiger King, een van de meest succesvolle releases van Netflix, over houders van exotische katten uitkwam. Met deze stijging in populariteit neemt ook de hoeveelheid
ontsnappingen toe.