Reactie Zoogdiervereniging op Amicus curiae vraag Raad van State

De Raad van State heeft via de procedure ''Amicus curiae'' input gevraagd van externe 'meedenkers' over vleermuizen en spouwmuren naar aanleiding van een rechtszaak op basis van de Natuurbeschermingswet over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. De Zoogdiervereniging en onze werkgroep, de Vleermuiswerkgroep Nederland, waren één van de externe partijen die waren uitgenodigd om meer informatie en input te leveren over het onderwerp. Lees onze volledige reactie in de pdf hiernaast.

Link met meer info: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/december/meedenkers-vleermuizen-spouwmuren/