Kijk op Exoten 42

Kijk op Exoten, nummer 42, februari 2023

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

Amerikaanse rode eekhoorn, een veel geziene exoot
Koen van Veen (Zoogdiervereniging)

Uitheemse eekhoorns worden relatief veel gehouden door particulieren. Dit keer willen wij nogmaals aandacht schenken aan de Amerikaanse rode eekhoorn oftewel Hudson’s eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus). In 2014 werd deze soort al onder de aandacht gebracht in Kijk op Exoten. Anno 2022 is het nog steeds een soort die, in vergelijking met andere exotische eekhoorns, relatief vaak wordt gezien in het wild. De soort staat niet op de Unielijst maar vormt potentieel wel een bedreiging voor onze inheemse eekhoorn. Hoe staat het nu met de soort en wat zijn de recente ontwikkelingen?