Een overwinterende grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) in de vastelandsduinen van Zuid-Holland