Kijk op Exoten 37

Kijk op Exoten, nummer 37, december 2021

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 

De Aziatische kleinklauwotter - dit aaibare roofdier is geen huisdier
Ellen van Norren (Zoogdiervereniging), Heidy Davis (German Otter Protection Network)

De Aziatische kleinklauwotter (Aonyx cinerea) of dwergotter is met een kop-romplengte van 41 tot 64 cm de kleinste van de 13 ottersoorten in de wereld. Het verspreidingsgebied bevindt zich in Zuid- en Zuidoost-Azië. Populaties zijn geslonken als gevolg van verontreiniging en het verdwijnen van habitat. De soort staat op de internationale Rode Lijst als ‘Kwetsbaar’. De belangrijkste bedreiging voor de soort is sinds enkele jaren echter een huisdier-hype in Azië.