Populatiemonitoring vleermuizen in het aardbevingsgebied in Groningen 2018 In relatie tot het aardbevingbestendig renoveren van woningen