WINTERTELGEGEVENS VAN MEERVLEERMUIS OP DE VELUWE IN DE PERIODE 1986-2017