2009.43 De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk