Jaar van de Laatvlieger

De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ‘laatvlieger’; een bijzondere vleermuissoort. De laatvlieger komt in ons land verspreid voor, met name bij steden en dorpen. Overdag houdt de laatvlieger zich op in gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren of onder dakpannen. In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in grote kraamgroepen waar ze hun jongen grootbrengen. Deze kraamkolonies worden in Nederland altijd in gebouwen aangetroffen. Je zou kunnen zeggen dat de laatvlieger een echte ‘cultuurvolger’ is; waar mensen wonen, daar tref je de laatvlieger. Als één van de grootste vleermuizen in Nederland kan hij grote afstanden afleggen op een nacht. Op een zomerse avond kun je ‘m zomaar in je achtertuin aantreffen. Daar jaagt hij dan op muggen, motten en kevers. Maar ook vind je de laatvlieger op het platteland, jagend boven boomgaarden of (koeien)weides.

Ondanks dat de laatvlieger voorkomt in onze eigen directe woonomgeving, is er weinig over het gedrag van het dier bekend. Zo kennen we bijvoorbeeld het balts- en paargedrag niet goed. Ook weten we niet waar de meeste dieren hun winterslaap houden. Omdat we zo weinig weten, is het lastig om de laatvlieger goed te beschermen. Het doel van het Jaar van de Laatvlieger is dan ook niet alleen om aandacht te vragen, maar ook om de kennis die er is over dit bijzondere dier te bundelen.

Activiteiten

Tijdens het ‘Jaar van de Laatvlieger’ organiseert de Zoogdiervereniging, samen met haar werkgroepen en vrijwilligers, een aantal activiteiten om aandacht te vragen voor dit bijzondere dier:

  • we brengen de brochure 'Veerlmuizen;ook in uw tuin'opnieuw uit
  • we ontwikkelen een silhouettenkaart, waarbij iedere3en laatvliegers in zijn tuin kan herkennen
  • we ontwikkelen een factsheet met daarop de meest recente verspredingsdata van de laatvlieger
  • samen met de VLEN zullen we tijdens de 'nacht van de Vleermuis'extra aandacht vragen voor de laatvlieger

Alle producten zullen uiteindelijk hier te downloaden zijn.

Oproep: laatvliegerwaarnemingen

Voor de factsheet willen we alle verspreidingsdata van de laatvlieger van de afgelopen jaren bundelen. Hierbij maken we gebruik van de waarnemingen uit onze eigen meetnetten, maar ook van andere gegevens. Heb je dus nog (oude) laatvleigerwaarnemnigen die je nog niet gemedlc hebt? Deel het dan met ons! Bijvoorbeeld via telmee.nl of waarneming.nl.