Informatie over de ANBI-status van de Zoogdierstichting

 

Organisatiegegevens

Statutaire naam: Zoogdierstichting / Dutch Mammal Society (tot 5 juli 2021 Steunstichting VZZ)
Ook genoemd: Bureau van de Zoogdiervereniging
Statutaire zetel: Nijmegen
Kamer van Koophandel: 09148054
RSIN: 814154207
 

Contactgegevens

Bezoekadres: Natuurplaza (gebouw Mercator III), Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Postadres: Postbus 6531, Nijmegen 6503 GA Nijmegen
Email: secretariaat@zoogdiervereniging.nl
Telefoonnummer: +31 (0)24-7410500
 

Samenstelling stichtingsbestuur

Voorzitter: Hero Prins
Secretaris: Peter Milders
Penningmeester: Jan Hovenkamp

Contacteer het stichtingsbestuur via mail
 

Beloningsbeleid

De Zoogdierstichting kent een onbezoldigd bestuur. Zij ontvangen geen beloning of vacatiegelden, enkel reiskosten of eventuele andere onkosten worden vergoed.
Directie en medewerkers worden beloond volgens het salarisreglement zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd.
 

Jaarrekening

Jaarrekening 2020
 

Meerjarenplan

Meerjarenplan Zoogdierstichting 2021-2025