Exoten

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst. Landen in de Europese Unie zijn tevens verplicht om soorten op de Unielijst actief op te sporen en populaties hiervan te verwijderen als het een exoot betreft die nieuw is voor het land. Is verwijdering niet aan de orde, dan moeten lidstaten proportionele beheersmaatregelen nemen om verspreiding van en schade door die exoot zoveel mogelijk te voorkomen. Meer informatie over exoten is na te lezen in de publicatiereeks Kijk op Exoten.

Zoogdieren op de Unielijst zijn:
Amerikaanse voseekhoorn, beverrat, grijze eekhoorn, Indische mangoestemuntjak, muskusrat, Pallas' eekhoorn, rode neusbeerSiberische grondeekhoorn, wasbeer en wasbeerhond.

Standpunt van de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging heeft een standpunt ingenomen aangaande de omgang met exoten. Dit standpunt is na te lezen via op deze pagina.