Agenda Calutra

Hier zullen alle activiteiten van CaLutra op verschijnen. Hou deze site dus in de gaten! Organiseer je zelf een bever of otter gerelateerde activiteit? Laat het ons weten!

2020

21 maart Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse CaLutra-dag. Deze wordt dit jaar gehouden bij de Natuur- en Vogelwacht in de Biesbosch. Bekijk het voorlopige programma hier. Aanmelden is verplicht en kan door een mail te sturen naar calutra@gmail.com. Let op: er is beperkt plek.

2019

6 april Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
Op zaterdag 6 april is de jaarlijkse Calutra-dag. Deze wordt dit jaar gehouden in de Gelderse Poort, bij het Wildernis Café in Kekerdom. Enkele boeiende lezingen over bevers en otters en tijd om onderling nieuwtjes uit te wisselen en stevig in discussie te gaan. En als kers op de taart een excursie. Aanmelden via calutra@gmail.com. Meer informatie over o.a. het programma staat hier.

2018

31 maart Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
Dit jaar zijn we te gast bij It Fryske Gea, in het prachtige Nationaal Park De Alde Feanen. We starten in de ochtend met presentaties over zowel otter(genetica) als bever. In de middag is er een vaartocht, excursie en film/spel. Uiteraard is er voldoende ruimte om kennis uit te wisselen en te discussiëren. En sluiten we de dag af met een borrel. Meer informatie over het programma en routebeschrijving is hier te vinden. Opgeven via calutra@gmail.com.

2017

11 maart Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
Dit jaar werkt CaLutra samen met Natuurmonumenten en zijn we te gast bij de Nieuwkoopse Plassen. Dit is een goed moment om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met elkaar. Zoals gebruikelijk worden in de ochtend verschillende presentaties gegeven over actuele zaken m.b.t. de otter en bever, inclusief filmpjes van deze prachtige soorten. Na de lunch gaan we in het gebied op zoek naar ottersporen of kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden om een otterrustplek te bouwen. We sluiten natuurlijk de dag af met een borrel bij de werkschuur. Meer informatie vind je hier. Opgeven kan via calutra@gmail.com (aanmelden noodzakelijk).

2016

12 maart Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
Op zaterdag 12 maart organiseert CaLutra in samenwerking met Provincie Noord Holland de jaarlijkse kennisdag voor actieve vrijwilligers en andere otter- en beverliefhebbers. Hierbij krijgt iedereen de kans om hun kennis te verdiepen over deze bijzondere dieren, mensen met de zelfde interesse te ontmoeten en resultaten van hun onderzoek/monitoring te delen.’s Ochtends is er een inhoudelijk programma. In de middag gaan we concreet locaties inventariseren op otter- en bever aanwezigheid.  Ervaren mensen wisselen buiten kennis uit met minder ervaren speurders. We eindigen gezamenlijk met een afsluitende borrel aan de oevers van de Randmeren. Er zal vis worden geserveerd om Otters te lokken. De dag zal plaatsvinden bij de Ankeveense IJsclub. Meer informatie vind je hier. Aanmelden kan via calutra@gmail.com.

2015

21 maart Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers
CaLutra organiseert voor haar actieve vrijwilligers en andere otter- beverliefhebbers een leuke dag waarbij iedereen meer kan leren over deze bijzondere dieren, mensen met dezelfde interesse kan ontmoeten en resultaten van hun onderzoek/monitoring kan delen. Daarvoor is een informatief programma samengesteld, gebracht door enthousiaste deskundigen. Het daadwerkelijk toepassen van wat er op deze dag de revue paseert speelt een grote rol. 's Middags is er een keuzeprogramma buiten: Mogelijk zien we deze dag levende otters (of bevers) en een deel van ons helpt fysiek bij het oplossen van een verkeersknelpunt voor otters! Meer informatie vind je hier. Opgeven verplicht via calutra@gmail.com