Literatuur CaLutra

Otterknelpunten

Artikelen

  • Koelewijn, H. P., M. Pérez-Haro, H. a. H. Jansman, M. C. Boerwinkel, J. Bovenschen, D. R. Lammertsma, F. J. J. Niewold, and  a. T. Kuiters. 2010. The reintroduction of the Eurasian otter (Lutra lutra) into the Netherlands: hidden life revealed by noninvasive genetic monitoring. Conservation Genetics 11:601–614. 
  • Kuiters, A. T., D. Lammertsma, H. A. H. Jansman, and F. Niewold. 2014. Sterke toename verkeerssterfte bij otters. Zoogdier 24:10–12.
  • Kuiters, A. T., and D. R. Lammertsma. 2014. Infrastructurele knelpunten voor de otter. Overzicht van verkeersknelpunten met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen. Wageningen.
  • Kuiters, L. 2018. Otter resultaten Nederland 2017-2018_def.
  • Niewold, F., and B. Beekers. 2011. Verkenning otterknelpunten in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland langs de IJssel. 1–37.
  • Niewold en Bosma ??. Het gebruik van de speciale Otterbuizen onder wegen – Mitigerende maatregelen getest
  • Niewold, F. & H. Bosma 2013. Traject A6 Lemmer-Joure (FR12) gevaarlijke barrière voor otters. Analyse en voorstellen voor aanvullende mitigerende maatregelen. Rapport NWI-OT2013-04. 7p.
  • Onbekend. 2011. De vormgeving van Faunapassages Deel III Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur - werkversie.
  • Wansink, D. E. H., G. J. Brandjes, G. J. Bekker, M. J. Eijkelenboom, B. van den Hengel, M. W. de Haan, and H. Scholma. 2013. Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur (Rijkswaterstaat & ProRail). 120.

Websites