Activiteiten CaLutra

CaLutra organiseert meerdere activiteiten, verspreid over het hele jaar en het hele land. Hieronder staat in het kort vermeld wat voor soort activiteiten worden georganiseerd.

Monitoring

Bevers

Het is van groot belang om inzicht in het wel en wee van de bevers in Nederland te hebben. Hierdoor heeft de Bever en otterwerkgroep Nederland op verschillende plekken provinciale coördinatoren met een groep actieve werkgroepleden die monitoringsonderzoek doen. Hoe de monitoring precies in zijn werk gaat en de intensiviteit ervan hangt af van de coordinator. Naast de standaard observaties en monitoringsacitiviteiten worden jaarlijks vaak ook simultaantellingen georganiseerd; daarbij wordt simultaan binnen bekende beverterritoria in de avond geteld om een goed beeld te krijgen van het aantal dieren van een beverfamilie.

Vanwege de grote inspanning hiervan wordt altijd hulp gevraagd van vele vrijwilligers. Lijkt het je wat om ’s avonds proberen bevers te zien en te tellen? Neem dan contact op met ons of één van de regionale coördinatoren om te kijken of ze nog hulp kunnen gebruiken!

Otters

De monitoring van otter staat momenteel nog in de kinderschoenen. Sinds de subsidie van het ministerie is stopgezet, wordt de otter door veel losse clubjes in de gaten gehouden en worden nieuwe locaties vaak bij toeval ontdekt. CaLutra is, samen met de Zoogdiervereniging, bezig om de monitoring te gaan overzien en als overkoepelende organisatie de otter de komende jaren nauw in de gaten te gaan houden!

Zelf meedoen?

Ben je graag in het veld op zoek naar bevers- en of otters(sporen) en vind je het leuk om dit op een regelmatige basis bij jouw in de regio te doen? Neem dan contact met ons op!

Database

Alle verzamelde gegevens over de bever in Nederland vinden hun weg naar de zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging. Daar zijn de waarnemingen beschikbaar voor leden en voor nader onderzoek door externe partijen.

Contacten externe partijen

De beverwerkgroep onderhoudt contacten met terreinbeherende instanties, onderzoeksinstituten, Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, de muskusrattenbestrijding en dierenambulances en opleidingsinstituten. Deze partijen kunnen waardevolle kennis bijdragen over waarnemingen en ontwikkeling van de Nederlandse bevers. Anderzijds kan de beverwerkgroep deze partijen van gegevens en informatie voorzien, ten behoeve van beheer en voorlichting. In oktober 2003 werd door de Beverwerkgroep een driedaags internationaal wetenschappelijk symposium georganiseerd in Arnhem, waaraan ca. 120 deelnemers uit meer dan 20 landen deelnamen.

Ecologisch onderzoek

Wanneer de capaciteit van bestuur en werkgroepleden dat toelaat, draagt de beverwerkgroep bij aan ecologisch onderzoek aan de Nederlandse bevers. Hierbij wordt vaak de samenwerking gezocht met het verenigingsbureau, met onderzoeks- en opleidingsinstituten.

Overig

Met de werkgroepnieuwsbrief CaLutra worden de werkgroepleden en de contactpersonen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden rondom de bever en otter in Nederland. De nieuwsbrief wordt verspreid middels e-mail en verschijnt gemiddeld 3x per jaar.
Er is een digitale folder ('bevers in uw buurt') met algemene informatie over de leefwijze van de bever en een observatiehandleiding, en er is een kaart van Nederland beschikbaar ('waar zit de bever').