Fotowedstrijd Rode Lijst Zoogdieren

De Zoogdiervereniging organiseert in het kader van de actualisatie van de Rode Lijst Zoogdieren een fotowedstrijd, doe mee!

 

Hoe kan ik meedoen?

Stuur je foto in van een zoogdiersoort die in Nederland in het wild voorkomt of in de afgelopen eeuw in Nederland is uitgestorven (zie onderstaande spelregels).

Meedoen is eenvoudig en kan tot uiterlijk 31 december 2019.

Onderaan deze pagina kun je de digitale zoogdierfoto uploaden. Je mag maximaal drie foto's inzenden, dit doe je door driemaal het formulier in te vullen. Doe je mee, dan ga je akkoord met de onderstaande spelregels.

 

Win een wildcamera!

Per soort wordt de mooiste foto opgenomen in het Basisrapport van de Rode Lijst. De fotograaf van de mooiste foto over alle soorten heen wint een wildcamera. De 10 mooiste foto’s worden in het voorjaar van 2020 gepubliceerd in Zoogdier en op onze website. De Zoogdiervereniging stelt nog andere mooie prijzen beschikbaar, o.a. voor de jongste fotograaf met een winnende foto. De onafhankelijke jury bestaat uit natuurfotografen Dick Klees, Niels Gillissen en Dirk Hoogenstein. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

 

Rode lijst Zoogdieren

De Rode Lijst Zoogdieren geeft iedere 10 jaar een overzicht van de zeldzaamheid en trend van in het wild voorkomende en uitgestorven zoogdieren in Nederland. Een groot aantal van deze soorten krijgt als status ‘thans niet bedreigd’. Andere soorten waarvan de zeldzaamheid groter is of de trend negatiever krijgen een status ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’, ‘ernstig bedreigd’ of ‘uitgestorven’. Lees meer over de Rode Lijst Zoogdieren in Zoogdier, najaar 2019.

Spelregels

>

Wanneer je deelneemt aan de fotowedstrijd stem je in met de volgende voorwaarden:

 • Het betreden van verblijfplaatsen van zoogdieren (bijvoorbeeld vleermuizen) of het vangen van zoogdieren met als doel het maken van een foto is niet toegestaan. Foto's van dieren in verblijfplaatsen en foto's van gevangen dieren zijn alleen toegestaan wanneer genomen bij onderzoek waarvoor een ontheffing was verstrekt met betrekking tot betreden van verblijfplaatsen en/of het vangen van dieren. Bij navraag dient deze ontheffing getoond te kunnen worden;
 • Op de foto staat één van de in Nederland sinds 1900 in het wild voorkomende inheemse zoogdieren, die zich gedurende minimaal 10 jaar voortplanten in Nederland of gedurende 10 jaar een essentieel van hun leefgebied in Nederland hebben. Dus geen exoten, dwaalgasten, reguliere gasten, gefokte soorten. Je kan van deze soorten geen foto’s insturen;
 • Foto’s gemaakt in dierentuinen of foto’s gemaakt in het buitenland zijn toegestaan, voor zover de omgeving er uitziet als Nederlandse wilde natuur;
 • Insturen kan tot en met 31 december 2019;
 • Beroepsfotografen en medewerkers van de Zoogdiervereniging zijn uitgesloten van deelname;
 • Je mag van meerdere soorten een foto insturen, maximaal drie foto’s per soort;
 • De foto’s moeten worden ingezonden als jpeg (minimale grootte is 2 MB) in landscape (dus in de breedte);
 • Alleen kleine bewerkingen van foto’s zoals uitsnede maken, verscherpen, stof verwijderen en witbalans aanpassen zijn toegestaan;
 • Teksten (en dus ook namen) in foto’s en passepartouts of kaders zijn niet toegestaan;
 • Elementen uit de foto verwijderen of eraan toevoegen is niet toegestaan;
 • Foto’s moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen van scherpte en compositie.
 • Het kan voorkomen dat er voor soorten geen winnaar is als er geen foto’s zijn ingestuurd of foto’s niet voldoen aan de minimum kwaliteitseisen;
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de Zoogdiervereniging het gebruiksrecht van het beeld voor alle communicatiemiddelen door de Zoogdiervereniging (zoals: website, Facebook, nieuwsbrieven, tijdschrift, persberichten, jaarverslag, boeken en brochures die door en/of voor de Zoogdiervereniging gemaakt worden. De naam van de fotograaf wordt, waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend). Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.
 • De deelnemer bezit het auteursrecht op de ingezonden foto’s en vrijwaart de Zoogdiervereniging voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de fotowedstrijd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Soortenlijst van deze fotowedstrijd

>

Roofdieren

 • Vos
 • Das
 • Otter
 • Boommarter
 • Steenmarter
 • Bunzing
 • Hermelijn
 • Wezel

Insecteneters

 • Egel
 • Mol
 • Dwergspitsmuis
 • Gewone bosspitsmuis
 • Tweekleurige bosspitsmuis
 • Huisspitsmuis
 • Veldspitsmuis
 • Waterspitsmuis

Vleermuizen

 • Grote hoefijzerneus
 • Kleine hoefijzerneus
 • Baardvleermuis
 • Brandts vleermuis
 • Watervleermuis
 • Meervleermuis
 • Ingekorven vleermuis
 • Franjestaart
 • Bechsteins vleermuis
 • Vale vleermuis
 • Bosvleermuis
 • Rosse vleermuis
 • Gewone dwergvleermuis
 • Ruige dwergvleermuis
 • Laatvlieger
 • Tweekleurige vleermuis
 • Mopsvleermuis
 • Gewone grootoorvleermuis
 • Grijze grootoorvleermuis

Haasachtigen

 • Haas
 • Konijn

Knaagdieren

 • Bever
 • Eekhoorn
 • Hamster
 • Eikelmuis
 • Hazelmuis
 • Woelrat
 • Rosse woelmuis
 • Aardmuis
 • Veldmuis
 • Noordse woelmuis
 • Ondergrondse woelmuis
 • Dwergmuis
 • Bosmuis
 • Grote bosmuis
 • Huismuis
 • Bruine rat
 • Zwarte rat

Zeezoogdieren

 • Bruinvis
 • Gewone zeehond
 • Grijze zeehond
 • Tuimelaar
 • Witsnuitdolfijn

Evenhoevigen

 • Damhert
 • Edelhert
 • Ree
 • Wild zwijn