Contact met de Zoogdiervereniging

Bezoekadres

Zoogdiervereniging
Radboud Universiteit
Natuurplaza (Mercator III)
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Tel: 024-7410500

Route (pdf)

Postadres

Zoogdiervereniging
Postbus 6531 6503 GA Nijmegen

 

   

  Klachtenprocedure Zoogdiervereniging

  >

  De Zoogdiervereniging streeft naar goede contacten met haar leden, opdrachtgevers, opdrachtnemers en derden. Zij realiseert zich echter dat in de verschillende belangenafwegingen die zij als vereniging maakt en/of op grond van haar verenigingsuitingen er soms aanleiding is tot het indienen van klachten. Voor het indienen en afhandelen van klachten is een procedure vastgesteld.

  Uitgangspunt hierbij is het zorgvuldig en tijdig afhandelen van alle klachten die haar bereiken over haar eigen organisatie en/of over haar eigen activiteiten.

  De Zoogdiervereniging zal alle klachten die haar bereiken altijd serieus nemen en daaruit trachten af te leiden, waarom zij als organisatie klaarblijkelijk niet aan de verwachtingen van degene die een klacht indient heeft kunnen voldoen, om aldus te bezien of zij aanpassingen in de organisatie kan doorvoeren die klachten voorkomen.

  Nadere informatie over deze procedure kunt u opvragen via het secretariaat van de vereniging via email of telefoon (024-7410500).


  U neemt contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.

  Onderwerp