Algemene Ledenvergadering en Zoogdierdag

 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging wordt gehouden in november. Naast de ALV staat de dag meestal in het kader van een thema. Er worden lezingen en presentaties verzorgd door zowel interne medewerkers van de vereniging als externe gasten. Daarna is er een excursie rond dit thema. Traditiegetrouw besluiten we de ALV met een gezellige borrel.

Aankomende ALV is op zaterdag 16 november 2019. We zijn dan te gast bij Natuurmonunten bij de Nieuwkoopse Plassen. Klik hier voor meer informatie.

Stukken voor de ALV

- 0. Agenda en Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16-11- 2019
4. Bestuurssamenstelling
5. Algemene Ledenvergadering vanaf 2020
6. 2018-11-17 verslag ALV
7. 2019-05-20 verslag ALV
8. Zoogdiervereniging gewaarmerkte jrk 2018 + getekende verklaring
- 9. Jaarverslag 2018
10. Begroting 2020 Zoogdiervereniging
11-1 Basisdenklijn standpunten Zoodiervereniging
- 11-2 standpunt_OVP

Zoogdierdag

De Zoogdierdag vindt elk jaar plaats in maart. Ook deze dag wordt een of meerdere thema's door verschillende, soms internationale, sprekers belicht. Vaste onderdelen van de Zoogdierdag zijn de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar en de uitreiking van de Rie de Booisprijs. Deze prijs is ingesteld om onderzoek door vrijwilligers mogelijk te maken. Sinds kort is er ook de studenten scriptieprijs voor het beste originele studentenonderzoek naar Nederlandse inheemse zoogdieren. Naast het hoofdprogramma is er altijd een veelheid aan bedrijven en organisaties die zich presenteren via hun stands. Ook deze dag wordt traditiegetrouw met een gezellige borrel afgesloten.