Algemene Ledenvergadering en Zoogdierdag

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging wordt gehouden in november. Naast de ALV staat de dag meestal in het kader van een thema. Er worden lezingen en presentaties verzorgd door zowel interne medewerkers van de vereniging als externe gasten. Daarna is er een excursie rond dit thema. Traditiegetrouw besluiten we de ALV met een gezellige borrel.

De laatste ALV was op zaterdag 16 november 2019. De op deze ALV vastgestelde basisdenklijn met betrekking tot de bescherming van zoogdieren is hier te lezen.

Door de Covid-19 pandemie is het leven van ons allen ingrijpend veranderd. Ook de Zoogdiervereniging wordt geraakt door de gevolgen hiervan. Het verbod om bijeenkomsten te houden, heeft ook gevolgen voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal voor het eerst in onze bijna 70 jarige geschiedenis via digitale weg plaatsvinden op donderdagavond 11 juni as. We maken hiervoor gebruik van speciale wetgeving die de regering heeft gemaakt in verband met Covid-19.
Bekijk hier de uitnodiging met agenda.

Stukken voor de ALV 11 juni 2020

- 4. Verslag ALV 16-11-2019
- 5a Aanvullende toelichting jaarrekening 2019 Zoogdiervereniging
5b Jaarrekening 2019 met controleverklaring
- 6 Jaarverslag 2019
7a Oplegger HR artikel 2 en 5
7b Aangepast HR artikel 2 met track changes
7c Schoon HR artikel 2 (met een correctie)
7d Aangepast HR artikel 5 met track changes
7e HR aanpassing artikel 5 (Vrijwilligers) (schoon)

Zoogdierdag

De Zoogdierdag vindt jaarlijks plaats, meestal in maart. Op deze dag wordt een of meerdere thema's door verschillende, soms internationale, sprekers belicht. Vaste onderdelen van de Zoogdierdag zijn de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar en de uitreiking van de Rie de Booisprijs. Deze prijs is ingesteld om onderzoek door vrijwilligers mogelijk te maken. Sinds kort is er ook de studenten scriptieprijs voor het beste originele studentenonderzoek naar Nederlandse inheemse zoogdieren. Naast het hoofdprogramma is er altijd een veelheid aan bedrijven en organisaties die zich presenteren via hun stands. Ook deze dag wordt traditiegetrouw met een gezellige borrel afgesloten.

De Zoogdierdag 2020 staat gepland op vrijdag 27 november bij Aeres in Wageningen. Meer informatie volgt binnenkort.