Algemene Ledenvergadering en Zoogdierdag

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging wordt gehouden in november. Naast de ALV staat de dag meestal in het kader van een thema. Er worden lezingen en presentaties verzorgd door zowel interne medewerkers van de vereniging als externe gasten. Daarna is er een excursie rond dit thema. Traditiegetrouw besluiten we de ALV met een gezellige borrel.

De laatste ALV was op zaterdag 16 november 2019. Het concept-verslag en de oorspronkelijke stukken van die ALV zijn hieronder te downloaden. De op deze ALV vastgestelde basisdenklijn met betrekking tot de bescherming van zoogdieren is hier te lezen.

Verslag van ALV 16 november 2019

- Concept Verslag ALV 16-11-2019

Stukken voor de ALV 16 november 2019

- 0. Agenda en Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16-11- 2019
4. Bestuurssamenstelling
5. Algemene Ledenvergadering vanaf 2020
6. 2018-11-17 verslag ALV
7. 2019-05-20 verslag ALV
8. Zoogdiervereniging gewaarmerkte jrk 2018 + getekende verklaring
- 9. Jaarverslag 2018
10. Begroting 2020 Zoogdiervereniging
11-1 Basisdenklijn standpunten Zoodiervereniging
- 11-2 standpunt_OVP

Zoogdierdag

De Zoogdierdag vindt jaarlijks plaats, meestal in maart. Op deze dag wordt een of meerdere thema's door verschillende, soms internationale, sprekers belicht. Vaste onderdelen van de Zoogdierdag zijn de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar en de uitreiking van de Rie de Booisprijs. Deze prijs is ingesteld om onderzoek door vrijwilligers mogelijk te maken. Sinds kort is er ook de studenten scriptieprijs voor het beste originele studentenonderzoek naar Nederlandse inheemse zoogdieren. Naast het hoofdprogramma is er altijd een veelheid aan bedrijven en organisaties die zich presenteren via hun stands. Ook deze dag wordt traditiegetrouw met een gezellige borrel afgesloten. De Zoogdierdag 2020 staat gepland voor najaar 2020. Een exacte datum wordt nog bekend gemaakt.