Agendaoverzicht

Egel (Bron: Beverly Brouwer)

Egelweekend

-

Op 12 en 13 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Egelwerkgroep, de Zoogdiervereniging en de Jaarrond Tuintelling iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.