agendaoverzicht

Wilde kat (© Richard Witte)

Cursus sporen grote en middelgrote roofdieren

-

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Sporen grote en middelgrote roofdieren’ op 30 januari en 6 februari 2020.
Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor de middelgrote en grote roofdieren zijn het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?

Professionele opleiding in wolvendossier

-

Wolven zijn terug in Nederland en het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal wolven in Nederland toeneemt. Vanuit verschillende invalshoeken in de samenleving levert dit vragen op. Deze vragen komen terecht bij verschillende organisaties en professionals die nog niet eerder te maken hebben gehad met dit ecologisch, juridisch en maatschappelijk uitdagend dossier.