Agendaoverzicht

Citroenvlinder

Landelijke Dag Vlinderstichting

Op zaterdag 6 maart houdt De Vlinderstichting een online-symposium: de Landelijke Dag. Van 10.00 tot 13.00 uur kunt u genieten van een aantal actuele presentaties. Tussendoor ziet u mooie films en zijn er flitspresentaties waarin medewerkers van de stichting vertellen met welke uiteenlopende projecten zij bezig zijn.

Algemene Ledenvergadering

Door de Covid-19 pandemie is het leven van ons allen ingrijpend veranderd. Ook de Zoogdiervereniging wordt geraakt door de gevolgen hiervan. Het verbod om bijeenkomsten te houden, heeft ook gevolgen voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal via digitale weg plaatsvinden op donderdagavond 25 maart 2021. We maken hiervoor gebruik van speciale wetgeving die de regering heeft gemaakt in verband met Covid-19.