Agendaoverzicht

Rosse vleermuizen in een Schwegler 2F vleermuiskast

VLEN-avonden op 20 november en 4, 11 en 18 december 2020

-


Door de Covid-19-pandemie was het dit jaar onmogelijk een VLEN-dag te organiseren. Jammer, want het is altijd gezellig om elkaar te zien en ervaringen uit te wisselen. Om toch wat kennis te delen komt de Vleermuiswerkgroep Nederland daarom met een serie informatieve online avondlezingen over vleermuisbescherming- en onderzoek in Nederland: de VLEN-avonden.

Voor de VLEN-avonden zijn tot nu toe de volgende lezingen bekend:

Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)

Cursus Herkennen van roofdiersporen

-

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van roofdiersporen’ op 4 en 11 februari 2021. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor roofdieren is het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?